Menu
Insulation

Verklaringen

Volgens de verordening bouwproducten (EU) No. 305/2011 dient elk product dat onder een geharmoniseerde Europese standaard, European Technical Assessment (ETA) of nationale technische voorschriften (NTV) valt, te worden vergezeld van een Prestatieverklaring (PV). De PV wordt opgemaakt door de producent en bevat informatie over de essentiële eigenschappen van het product, zowel als over de procedure en methodes die gevolgd zijn om tot de Prestatieverklaring te kunnen komen, in overeenstemming met de relevante technische specificaties.

Om bij te dragen aan een betere inzichtelijkheid en om het consultatie gemak te vergroten stellen we hierbij de Prestatieverklaringen van de Trocellen producten ter beschikking.

MOD-DOP 50710-1 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS ALU adhesive 14÷25 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-3 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS ALU.S adhesive 3÷16 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-4 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS adhesive 3÷12 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-6 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS ALU adhesive 3÷14 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-7 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS AL SLEEVE 6÷20 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-8 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS AL 6÷20 mm EN_DE

MOD-DOP 50710-9 Rev 1.1 – TROCELLEN CLASS AL & AL ISOCOMPACT 20÷60 mm EN_DE

MOD-DOP Rev 1.1 – I-WALS EN_DE