Menu
Insulation

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij trocellen.com. Deze website is opgezet om algemene informatie te bieden over de activiteiten, producten en services van Trocellen [Trocellen Gmbh, 53840 Troisdorf, Mülheimer strasse 26, en geassocieerde ondernemingen]. U kunt de website gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Uw instemming met de voorwaarden
Neemt u alstublieft een paar minuten tijd om de voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door toegang te zoeken tot de website en deze te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden als leidinggevend en bindend. Als u niet akkoord gaat met de leidinggevende en bindende karakter van deze voorwaarden, dan mag u geen toegang zoeken tot de website, er geen gebruik van maken en er geen materialen van downloaden. De privacyverklaring, die op deze website kan worden geraadpleegd via de link bij deze gebruiksvoorwaarden, vormt een integraal onderdeel van deze voorwaarden.

Copyrightvermelding en beperkte licentie
Alle inhoud die u ziet en hoort op deze website, inclusief, bijvoorbeeld, alle teksten, foto’s, illustraties, grafieken, video en audio-video, calculators, valt onder copyright.
Aan U wordt een niet-exclusieve licentie verleend voor de inhoud, echter onderworpen aan de volgende beperkingen:
U mag geselecteerde delen van de inhoud van deze site downloaden, opslaan, printen en kopiëren, vooropgesteld dat u:

Deze inhoud alleen voor persoonlijke en zakelijke transacties met Trocellen gebruikt.
Geen inhoud van deze website publiceert of post op andere internet sites of op andere media.
De inhoud van de website niet aanpast of wijzigt.
Er worden geen rechten, aanspraken of belangen aan u overgedragen na downloaden van inhoud van de website.

Handelsmerk bepalingen
Alle handelsmerken, servicemerken en logo’s op deze website zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Trocellen of één van diens geassocieerden ondernemingen.
Behalve de in deze voorwaarden expliciet vermelde gevallen mag u handelsmerken niet vermenigvuldigen, vertonen of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Trocellen.

Ongevraagde ideeën
Trocellen waardeert uw opmerkingen en feedback aangaande deze website. Alle informatie en materialen die via deze website aan Trocellen worden toegezonden, zoals opmerkingen, feedback, vragen, ontwerpen of datagegevens, zullen worden beschouwd als NIET-VERTROUWELIJK en VRIJ VAN EIGENDOMSRECHT. Om deze reden willen we u verzoeken ons geen materiaal of informatie toe te sturen dat u ons niet wilt doen toekomen, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vertrouwelijke informatie en origineel creatief materiaal.

Links naar andere websites
Deze site kan hyperlinks bevatten die naar sites leiden die niet door Trocellen worden beheerd. Deze hyperlinks worden alleen verstrekt voor referentiedoeleinden en uw gemak. Trocellen oefent geen controle uit over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Het opzoeken en gebruiken van deze websites doet u op eigen risico.

Product- en technologie informatie
Alle informatie die op deze website wordt aangeboden of waaraan wordt gerefereerd is van algemene en informatieve aard – gelieve voor specifieke offertes en advies direct contact op te nemen met Trocellen.

Rechten van Trocellen om de website te wijzigen
Trocellen behoudt het recht voor om elk moment veranderingen aan te brengen in de inhoud en functionaliteit van de website. De onderneming kan de toegang tot de website beperken, of te allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving offline plaatsen, zonder op welke wijze dan ook verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor mogelijke gevolgen van veranderingen.

Beperkte aansprakelijkheid
Gebruik van deze website zal plaatsvinden voor eigen risico. Onder geen beding kunnen Trocellen, geassocieerde ondernemingen en managers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor om het even wat voor directe of indirecte verliezen of schade voortkomend uit of in verband staand met het bezoek aan de website, het gebruik ervan of het niet kunnen gebruiken ervan, of in verband met uw gebruik van welke informatie dan ook die op de website wordt aangeboden.
Trocellen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die zich op de website voordoen.